Kerkdiensten op 10 maart

1e zondag 40-dagentijd

1e collecte diaconie: Kerk in Aktie: Voorjaarszendingscollecte.
Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba

2e collecte kerk: Eredienst & Pastoraat in onze Gemeente


Kruiskerk
11.00 uur:  ds. S.H. Lanser, manteldienst  > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard  > orde van dienst
19.30 uur: oecumenische Taizéviering  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  cantatedienst, liturg: ds. H.U. de Vries, uitgevoerd de Bach cantate ‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe (BWV 22) door koor ‘Linguae atque Cordis’, solisten en instrumentalisten  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, openbare belijdenis
18.30 uur: ds. A. Baas


Toelichting 1e collecte:  Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. Helpt u mee?

Toelichting 2e collecte:  Een belangrijk moment voor ontmoeting met God en met elkaar is de zondags eredienst. Daarnaast ontmoeten wij elkaar ook ná de viering, tijdens gespreksgroepen of de vele andere activiteiten in onze gemeente. Deze inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten brengen kosten met zich mee. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berends-van Hoek


Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 9 maart
10.30 uur: ds. S. van der Hoek


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 9 maart
10.45 uur: ds. J.A. Verkerk


Jezus zegt: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

Lc 10:1-9

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >