1e zondag veertigdagentijd
Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: Zorg- en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte kerk: Kerk in Actie: De kracht van bijbelverhalen in de Golfstaten


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser & ds. Fokko Omta   > kruispuntjes, orde van dienst
M.m.v. de Kruiskerkcantorij

Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse  > orde van dienst

Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. Bert Kozijn  > orde van dienst

Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries  > orde van dienst

Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn
18.30 uur: ds. L. Plug, Barneveld


Toelichting 1e collecte:  Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

Toelichting 2e collecte:  Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling- methode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Bemoedig de arbeidsmigranten met een gift in deze collecte!


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


zondag 1 maart

Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Dick Kuiper

Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. Edith Plantier

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. Odien van ‘t Riet


zaterdag 29 februari

De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: pastor Jan Adolfs


 

Petrus schreef: Heb elkaar v??r alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >