Kerkdiensten 1 december – Eerste Advent

1e collecte diaconie: Wijkdoel
2e collecte kerk: Eredienst & Pastoraat in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur: mw. Trudy Joosse-Ridder   > kruispuntjes, orde van dienst

Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse  > orde van dienst
Dienst van Woord en Tafel, m.m.v. de Paaskerkcantorij

Dagcentrum Westwijk
10.00 uur: drs. Renger Prent  > orde van dienst

Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries en pastor Philip Kwint  > orde van dienst
Oecumenische viering in de Goede Herder

Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Veerman, Katwijk
18.30 uur: ds. A.L. van Zwet, Putten


Toelichting 1e collecte: U ontvangt van uw wijkdiaconie de toelichting.

Toelichting 2e collecte: Een belangrijk moment voor ontmoeting met God en met elkaar is de zondags eredienst. Daarnaast ontmoeten wij elkaar ook ná de viering, tijdens gespreksgroepen of de vele andere activiteiten in onze gemeente. Inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten brengen kosten met zich mee. Hiervoor vragen wij u vandaag een bijdrage.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Benita Spronk

Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. Edith Plantier

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor Hans Dornseiffen


zaterdag 30 november

De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: ds. J.A. Verkerk


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >