De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert is eigenaar van enkele etage woningen aan de Woestduinstraat en Leiduinstraat in Amsterdam. Op dit moment worden 2 woningen gerenoveerd. Naar verwachting komen deze woningen eind 2019 voor verhuur beschikbaar.

Het betreft een 2 en een 3 kamer woning, beiden circa 60 m2 groot, op de 1e respectievelijk 2e etage ( zonder lift ). De huursom zal circa € 1.200,-/ € 1.300,- per maand bedragen. Een en ander betekent dat de huurder een ( gezamenlijk) bruto inkomen van ongeveer € 5.000,-/ maand dient te hebben.

Indien u iemand kent die interesse heeft in de huur van een woning, kan zij/hij uiterlijk 7 oktober a.s. een mail sturen naar het kerkelijk bureau:  kerkelijkbureau@pga-b.nl  met vermelding als onderwerp verhuurQ4.

In de mail dient de volgende informatie opgenomen te zijn:

  • Naam en voornaam geïnteresseerde
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Telefoon/ e-mail
  • Voldoet aan bovenvermelde inkomen

Onze beheerder neemt contact op met één gegadigde per woning. Nadere informatie wordt door de beheerder alleen aan deze gegadigde verstrekt. Eventuele andere gegadigden krijgen geen terugkoppeling.  Het kerkelijk bureau is inhoudelijk niet bij de verhuur betrokken en kan geen informatie verstrekken.

College van Kerkrentmeesters


Door zijn geloof ging Abraham, toen God hem riep, op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.

Heb 11:8-16

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >