De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert is eigenaar van enkele etage woningen aan de Woestduinstraat en Leiduinstraat in Amsterdam. Op dit moment worden 2 woningen gerenoveerd. Naar verwachting komen deze woningen eind 2019 voor verhuur beschikbaar.

Het betreft een 2 en een 3 kamer woning, beiden circa 60 m2 groot, op de 1e respectievelijk 2e etage ( zonder lift ). De huursom zal circa € 1.200,-/ € 1.300,- per maand bedragen. Een en ander betekent dat de huurder een ( gezamenlijk) bruto inkomen van ongeveer € 5.000,-/ maand dient te hebben.

Indien u iemand kent die interesse heeft in de huur van een woning, kan zij/hij uiterlijk 7 oktober a.s. een mail sturen naar het kerkelijk bureau:  kerkelijkbureau@pga-b.nl  met vermelding als onderwerp verhuurQ4.

In de mail dient de volgende informatie opgenomen te zijn:

  • Naam en voornaam geïnteresseerde
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Telefoon/ e-mail
  • Voldoet aan bovenvermelde inkomen

Onze beheerder neemt contact op met één gegadigde per woning. Nadere informatie wordt door de beheerder alleen aan deze gegadigde verstrekt. Eventuele andere gegadigden krijgen geen terugkoppeling.  Het kerkelijk bureau is inhoudelijk niet bij de verhuur betrokken en kan geen informatie verstrekken.

College van Kerkrentmeesters


Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Rom 15:7-13

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >