Op zondag 8 december geeft het Vocaal Ensemble William Byrd, ’s middags om 15.00 uur een concert in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a.
Het concert duurt tot ongeveer 16.30 uur. Halverwege is een korte pauze.
De toegang is €17 en de kerk is vanaf 14.30 uur open.

Het William Byrd Ensemble heeft zich gespecialiseerd in Renaissance en hedendaagse muziek. Het ensemble staat onder leiding van Nico van der Meel. Dit concert heeft als titel meegekregen Sehet, ein Licht en er worden werken uitgevoerd van negentiende- en twintigste-eeuwse componisten als Rheinberger, Distler (de prachtige Weihnachtsgeschichte), Reger, Poulenc en Howels. Zou u niet kunnen komen op 8 december, dan kunt het programma nog het weekend erna horen in Leiden of in Den Haag.


Eens zal de dag komen dat volken zullen samenstromen en zeggen: ?Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Mi 4:1-3

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >