OPMAAT NAAR ZONDAG – 12 mei

Ds. Gert Jan de Bruin

Wijngaard en wijnstok zijn vertrouwde woorden voor joodse oren. Wordt Israël niet een wijngaard genoemd? Wijnstok en wijngaard zijn ook beelden die verhalen oproepen. Wie op vakantie oog in oog komt te staan met de eindeloze wijnvelden in Frankrijk, Italië of waar dan ook wordt misschien sneller meegenomen door deze beelden. Als je de lange rijen wijnstokken langs de hellingen ziet, begrijp je wat een zorg de wijnboeren aan hun planten moeten besteden. Dode takken worden weggehaald, de overige takken moeten elk jaar worden gesnoeid. Voortdurend vragen de wijnstokken om zorg.

De evangelist gebruikt deze beelden om de verbondenheid tussen Jezus en zijn volgelingen uit te drukken. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Johannes gebruikte in eerdere hoofdstukken andere beelden om het geheim van Jezus te omspelen. Dan noemt hij Jezus o.a. levend water, brood dat leven geeft, licht der wereld, een goede herder. En hier luidt het evangelie in een notendop: ware wijnstok. Een wijnstok is waar in zijn vruchten… en liegt als er niets te oogsten is. Zo is een mens waar als zij of hij beantwoordt aan wat je van een mens mag verwachten.

Gelezen in de Kruiskerk wordt: Johannes 15: 1-10

Ds. Gert Jan de Bruin gaat voor in de Kruiskerk,
zondag 12 mei, 10.00 uurOostelijk orthodox icoon van Jezus Christus als de ware wijnstok
Byzantijns Mueum,  Athene


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >