De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert (PGA-B) is een gemeenschap van kerken die actueel, zichtbaar en levend is. We willen de verhalen uit de Bijbel actueel houden en God’s liefde en naastenliefde in Amstelveen en Buitenveldert zichtbaar houden.

Onze missie staat in het teken van samen geloven. Samen geloven dat de boodschap van God met je meegaat, samen geloven in Gods trouw en samen geloven in naastenliefde waardoor het leven van iedereen in positieve zin kan veranderen. Kernwoorden zijn: gericht op het Woord, op elkaar en op anderen.

De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert bestaat uit 4 wijkgemeenten (waarvan één van bijzondere aard).


Protestantse wijkgemeente Kruiskerk

  • kerkelijk centrum: Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen
  • predikanten:

Protestantse wijkgemeente Pelgrimskerk

  • Kerkelijk centrum: Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560, Amsterdam-BuitenveldertPostadres: Backershagen 12, 1082 GT Amsterdam
  • predikant:

Protestantse wijkgemeente Paaskerk

  • Kerkelijk centrum: Paaskerk, Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen
  • predikanten:

Hervormde wijkgemeente Eben-Haëzer

  • Kerkelijk centrum: Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116, 1181 PJ Amstelveen
  • predikant:
    • vacant

Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >