COLUMN

Gerrit Oud

En plotseling zijn ze er. Ook in Amstelveen. Ze waren er al in Amsterdam. Ze waren er al in Osdorp, in Noord, in Buitenveldert. We are here, wij – zijn – hier. Uitgeprocedeerde asielzoekers voor wie het vaak onmogelijk is terug te keren naar het land dat zij, ondanks alles wat zij daar mee moesten maken, hun vaderland noemen. Wij – zijn – hier.

Wij. Met dit woord horen we dat het een groep betreft. Het is niet een vreemdeling die verdwaald is zeker. Het betreft een groep mensen die zich verbonden weet. Dit woord wij stelt zich tegenover het woord jullie, maar wij doet tevens een appel op jullie. Wij wil als groep niets liever dan niet tegenover jullie staan. Wij wil erbij horen. Wij wil jullie worden. Samen wij.

Zijn. Meer dan zich bevinden. Bestaan. Ertoe doen. Meetellen. Het Hebreeuwse woord voor de naam van God, naar wiens beeld we als mens geschapen zijn. Zijn betekent mens. De wij zijn mensen. Van vlees en bloed. Mensen hebben elkaar en anderen nodig om tot hun recht te komen. Mensen hebben rechten. Mensen zijn.

Hier. Niet in de marge. Niet in de duisternis. Zichtbaar. Vlak voor onze neus. En die kunnen we er niet voor ophalen. De wij zijn niet daar, niet ginds, maar hier. In ons midden. Dat vraagt aanpassing. Van ons. De wij passen zich al aan. Doen hun best. Lopen tegen muren op. Voelen zich ontheemd.

Dietrich Bonhoeffer schreef dat ons niets rest dan te bidden en het doen van wat rechtvaardig is. Laten we samen met wij, laten wij gezamenlijk bidden ‘Geef ons heden ons dagelijks bed, bad en brood.’

Amsterdam, 8 juni 2018
Gerrit Oud

In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >