OPMAAT NAAR PAASZONDAG – 21 april

Ds. Harmen de Vries

Kom, gelovigen, hef de melodie aan die getuigt van triomferende blijdschap:
God heeft zijn Israël uitgeleid uit verdriet naar vreugde.
Voorjaar voor de zielen is ’t vandaag: Christus heeft zijn gevangenis opengebroken,
en is als een zon uit een driedaagse doodsslaap verrezen.

Noch de poorten van de dood, noch de donkere ingang van het graf,
noch de wachters, noch het grafzegel houden U, als was U een sterveling, vast,
maar vandaag stond U waarlijk temidden van de twaalf, hun verlenend
die vrede van U die voor altijd het menselijk weten overstijgt.

Hoofdlezing: 1 Korintiërs 15:1-8 en 12-23. Overige lezingen: Exodus 14:10-13a, 21-22, 26-27, 30a en 15:1; Lucas 24:1-12.

Ds. Harmen de Vries gaat voor in de Pelgrimskerk.
In deze feestelijke dienst, die we houden samen met de Koreaanse gemeente, vieren we de opstanding van onze Heer. De dienst wordt opgeluisterd door orgel- en pianospel en door zang en muziek van de cantorij en instrumentalisten.
Paaszondag 21 april, 10.30 uur


Lees de preek over Luc. 24 – 1 Kor. 15


Russisch-orthodox icoon van HabakukPetrus schreef: Heb elkaar v??r alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >