Afgelopen jaar verscheen het tweede boek van Werner Pieterse: Waar ik je zoek. Verhalen van zwervers, koningen, moeder en kind. De grootste bijbelverhalen met beelden en korte toelichtingen staan hierin verteld.

Alles begint in een tuin. Twee mensen en God – waar ben je? Op harde grond roept God zijn mensen om op weg te gaan. Met de groep zwervers trekt hij de woestijn door, op zoek naar nieuw land. Daar bevechten warlords en koningen hun vijanden, en elkaar, bouwen paleizen en tempels. God blijft zoeken, roepen. Een moeder, een kind, nieuw begin. Steeds weer.

Het boek wordt ‘langzaam’ gelezen in drie avonden met volop ruimte voor vragen en gesprek over vooraf gelezen passages.

Iedereen is welkom op woensdag 2, 16 en 30 oktober,  20.00 – 21.30 uur, Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1. Kijk voor meer informatie op www.wernerpieterse.nl of stuur een e-mail naar ds. Werner Pieterse, stadsdominee@wernerpieterse.nl


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >