OPMAAT NAAR ZONDAG – 5 mei

Ds. Gert Jan de Bruin

Komende zondag is de jaarlijkse diaconale themaviering in dagcentrum Westwijk. Na o.a. aandacht voor de schuldhulpverlening, ex-gedetineerden, het werk van De Regenboog Groep in Amsterdam en gezondheidszorg op een hospitaalschip staat nu het Vluchtelingenwerk in onze regio centraal. Evelien Groot, werkzaam bij Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland komt erover vertellen. We luisteren naar een verhaal van een statushouder en naar een verhaal wat het contact met mensen uit andere continenten met ons doet. Daarover gaan we ook met elkaar in gesprek. Hoe verrijkend kan het zijn om iets te horen over andere culturen.

We gaan ook veel zingen en een gelegenheidskoor helpt ons daarbij. Een regel uit een lied: ‘Gij die ons gebiedt en smeekt de vreemdeling te geven brood en kleding.’ Hoe vaak gaat het in Bijbelse verhalen niet over de zorg voor de vreemdeling? Het oude volk wordt ertoe aangespoord en dat wordt ook gemotiveerd door het volgende zinnetje: u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Woorden die nog immer actueel zijn.

De themaviering is voorbereid door Yvonne Teitsma, Robert Klaassen, Nelleke de Bres, Evelien Groot en Gert Jan de Bruin

In de viering wordt gelezen: Deuteronomium 10: 12-13; 17-19

Zondag 5 mei, 10.30 uur


 

In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >