OPMAAT NAAR ZONDAG – 20 januari

Ds. Werner Pieterse

‘Ik zal maken dat je vissers van mensen wordt’. De roep is genoeg voor de twee broers. Om hun netten te laten en hem te volgen. ‘Terstond staat er ook nog bij’. Ze weten van de urgentie want ze kennen de zee, want zo vertelt het begin van het korte bijbel fragment ‘ze staan in de zee’. Tot op de dag van vandaag weten vissers bij uitstek van de kracht van de oerelementen. En zij niet alleen. Zee is ondergang, dood. Wie de zee kent, weet van het belang daaruit gevist te worden. Vissers van mensen redden letterlijk levens tot op de huidige dag.

Marcus 1:14vv

Ds. Werner Pieterse gaat voor in de Paaskerk,
zondag 20 januari, 10.00 uur.If recollecting were forgetting, 2006-2013

Anya Gallaccio (1963)


In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >