Overzicht kerkdiensten


Kruiskerk
10.00 uur: mw. Anita Winter, orde van dienst >


Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst >
online via kerkdienstgemist.nl >


Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Sieb Lanser


1e collecte  Diakonie : Het Wereldhuis Amsterdam is een centrum voor informatie, begeleiding, educatie en cultuur voor ongedocumenteerden. In Amsterdam wonen ongeveer 15.000 mensen zonder papieren. Sommige van hen zijn vluchtelingen of werkmigranten, anderen zijn het slachtoffer van mensensmokkel. Het Wereldhuis biedt advies en begeleiding en zorgt  voor taal- en computercursussen. De meeste activiteiten in het Wereldhuis worden door de ongedocumenteerden zelf georganiseerd. Door actief vrijwilligerswerk te doen, verbeteren zij hun toekomstperspectief. Wilt u bijdrage aan een beter toekomstperspectief voor deze mensen? Voor meer informatie: www.wereldhuis.org

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wereldhuis.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente

Hoewel het spannend blijft wat voor mogelijkheden er dit najaar in groepsverband mogelijk zijn, zijn de predikanten en kerkelijk werkers op dit moment bezig om weer een inspirerend aanbod ‘Leren en bezinnen’ samen te stellen. Een afwisselend programma voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden uit Amstelveen en Buitenveldert.

De opbrengst van deze collecte wordt onder andere besteed aan de kosten die hiervoor worden gemaakt.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. leren.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Kerkdiensten in de Pauluskerk
10.00 uur: prop T. Overbeeke
18.30 uur: ds. P.B. Verspuij


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >