In vervolg op de brief die op 16 maart jl. verspreid is via de websites, hebben de predikanten, kerkelijk werkers en de moderamina (dagelijks bestuur) van de wijkgemeenten het volgende besloten omtrent vieringen:

  • Deze volstrekt unieke situatie, waarin nog veel onduidelijk is, vraagt om een gezamenlijke aanpak
  • In deze periode op weg naar Pasen vinden we het belangrijk om plaatselijke vieringen te blijven behouden. Daartoe bieden de gezamenlijke kerken vespers en vieringen t/m Paasmorgen (12 april) aan.

Van donderdag 20 maart t/m zondag 12 april (Paasochtend) zullen alle vespers (19.30 uur) en vieringen (10.00 uur) te volgen zijn via de website Kerkdienstgemist. De zondagse vieringen ook op Ziggo kanaal 42 (RTV Amstelveen).

In de Stille Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasmorgen) worden door RTV Amstelveen opnames van de vieringen gemaakt. Ook deze zullen te volgen zijn via Ziggo kanaal 42. De precieze uitzendtijden en ander details worden later bekend gemaakt.

De voorbereidingen van deze vieringen vinden plaats in overleg tussen voorgangers, maar ook met kinderkerk en tienerdiensten.

Namens de wijkkerkenraden en alle predikanten en kerkelijk werkers, wordt de gemeente van harte uitgenodigd om deze vieringen thuis mee te vieren!


Jezus zegt: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Mt 5:44-48

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >