OPMAAT NAAR DE ZONDAG

Al enkele weken is het in de Nieuwsbrief aangekondigd: het einde van de rubriek ‘Opmaat voor de preek van de week’. Bij veranderende omstandigheden moet je soms ook afscheid durven nemen van bepaalde activiteiten.

Een flink aantal jaren heeft deze rubriek bestaan. Volgens ds. Buskes maakt een predikant gemiddeld twee goede preken per jaar, dus wellicht zat er af en toe ook eens een opmaat tot een ‘halleluja-ervaring’ of een ‘preek van het jaar’ bij. In ieder geval hoop ik dat de ‘Opmaten’ uw heilsbegeerte hebben versterkt. Maar als weldenkende en vrome leden van de PGA-B liep u natuurlijk geen dominees achterna vanwege de Opmaat die zij hadden geleverd. De kerk is geen supermarkt waar je voor de bonus naar toe gaat: ‘vandaag de schanddaad te Gibea in de aanbieding’. Ik verwacht niet dat het verdwijnen van deze rubriek een aanslag op uw geloofsleven zal zijn. En het goede nieuws is – nou ja, ik hoop dat het voor de meesten van u goed nieuws is -: wij predikanten blijven ook zonder ‘Opmaat’ gewoon preken op zondagochtend, of we dat nu ‘Uitleg en verkondiging’ of ‘Overweging’ noemen, want ook het predikantenteam is enige veelkleurigheid niet vreemd.

Nu het predikantenteam stopt met de ‘Opmaat’: is het wellicht een idee dat gemeenteleden gaan schrijven over de preek van afgelopen zondag, of die een goede ‘Aftrap’ was voor het leven als christen door de week?

Sieb Lanser


  • Titel: Landschap met de roeping van Elisa
  • Maker: Jan Massijs  (1509 – 8 okt. 1575)
    Jan Massijs was een Zuid-Nederlands kunstschilder. Hij was een zoon van Quinten Massijs en de oudere broer van Cornelis Massijs. Het waren alle twee kinderen van Quintens tweede vrouw Catharina Heyns met wie hij nog acht kinderen had.
  • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Voor ons ontvouwt zich een glooiend Vlaams heuvellandschap met weiden, boerderijen en slingerende wegen. Links opent een vrouw een hek voor een huifkar. Met behulp van diagonalen laat Massijs ons de ruimtelijkheid van het tafereel aanvoelen. De kunstenaar inspireerde zich op de monumentale landschappen die Pieter Brueghel de Oude een decennium eerder schilderde. Hoewel onze aandacht vooral wordt getrokken door de prachtige natuur, is die bedoeld als omkadering voor een Bijbels tafereel.

Op de voorgrond zien we hoe de profeet Elia zijn witte profetenmantel over de schouders van de ploegende Elisa werpt, en hoe die van deze symbolische handeling schrikt. Het weggeven van de profetenmantel geldt als een voorafspiegeling van de overdracht van de sleutels door Christus aan Petrus.


Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Spr 3:1-12

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >