MET HET OOG OP ZONDAG

Ds. Gert Jan de Bruin


Jezus met drie vrienden op de berg, een lied  bij de evangelielezing voor deze zondag: Matteüs 17:1-9

2. Hij gaat een hoge berg op, met zijn vrienden
en in de stilte bidt hij tot zijn God.
Plots is hij als het zonlicht, oogverblindend.

3. Door wat hij ziet, raakt Petrus zeer begeesterd,
wil overhuiven waar geen taal voor is,
drie tenten om zijn droombeeld te bewaren.

4. Een grote wolk trekt langs, een stem wordt hoorbaar:
‘Dit is mijn zoon, in wie ik vreugde vind,
luister naar hem, hij gaat een weg ten leven.


Duccio di Buoninsegna ca. 1255 – 1319

De transfiguratie (Maestà)

tempera op paneel (44 × 46 cm) — 1308-11
The National Gallery, Londen

Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 17:2

Jezus neemt zijn vertrouwelingen Petrus, Jakobus en Johannes mee een berg op. Daar verandert hij van gedaante: hij toont zich aan hen in zijn goddelijke toestand. Naast hem verschijnen Mozes (links) en de profeet Elia (rechts).


Paulus schreef: Geprezen zij God die ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

2 Kor 1:3-7

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >