OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Mirjam Buitenwerf

‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ en ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Het zijn twee vragen die Jezus aan zijn leerlingen stelt. Er komen allerlei verschillende antwoorden: Elia, een profeet, Johannes de Doper. Petrus, de brutaalste van de leerlingen, geeft ook een antwoord: ‘U bent de Messias,’ zegt hij. Slaat hij de spijker op zijn kop?

Zondag gaan we samen kijken naar die vraag – de vraag die Jezus door dit verhaal ook aan ons stelt: ‘Wie ben ik volgens jullie?’ En wat heel bijzonder is: we hebben een aantal special guests uitgenodigd die over hun ontmoeting met Jezus zullen vertellen. Eén ding is al duidelijk: wij mensen kunnen op allerlei manieren door Jezus geraakt worden.

Ds. Mirjam Buitenwerf, mw. Ria Keijzer en ds. Sieb Lanser gaan voor in de dienst op startzondag,
30 september, 10.00 uur, Kruiskerk.
Met speciaal programma na de dienst, ook voor kinderen en tieners.
Rond 12.30 uur is er een gezamenlijke lunch.


Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.

Ps 68:1-20

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >