OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Mirjam Buitenwerf

‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ en ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Het zijn twee vragen die Jezus aan zijn leerlingen stelt. Er komen allerlei verschillende antwoorden: Elia, een profeet, Johannes de Doper. Petrus, de brutaalste van de leerlingen, geeft ook een antwoord: ‘U bent de Messias,’ zegt hij. Slaat hij de spijker op zijn kop?

Zondag gaan we samen kijken naar die vraag – de vraag die Jezus door dit verhaal ook aan ons stelt: ‘Wie ben ik volgens jullie?’ En wat heel bijzonder is: we hebben een aantal special guests uitgenodigd die over hun ontmoeting met Jezus zullen vertellen. Eén ding is al duidelijk: wij mensen kunnen op allerlei manieren door Jezus geraakt worden.

Ds. Mirjam Buitenwerf, mw. Ria Keijzer en ds. Sieb Lanser gaan voor in de dienst op startzondag,
30 september, 10.00 uur, Kruiskerk.
Met speciaal programma na de dienst, ook voor kinderen en tieners.
Rond 12.30 uur is er een gezamenlijke lunch.


Eens zal de dag komen dat volken zullen samenstromen en zeggen: ?Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Mi 4:1-3

Wilt u met ons kennismaken?
U bent van harte welkom.