In de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw komt het ene na het andere jaaroverzicht langs. Het bracht ds. Herman Koetsveld op het idee om eveneens aan het einde van het jaar een terugblik te maken, maar dan vanuit theologisch perspectief. Het jaar 2019 is in veel opzichten een opmerkelijk jaar geweest en daagt uit tot een duiding die verder gaat dan een opsomming van de belangrijkste nieuwsfeiten.

Wat zeggen de nationale en internationale gebeurtenissen en de ontwikkelingen op kerkelijk, religieus en spiritueel gebied over de huidige tijdgeest? Welke duiding kunnen we bijvoorbeeld geven aan de vele protestacties van het afgelopen jaar? Wat te zeggen over de paradox dat in onze steeds mondialer wordende wereld het verlangen naar regionale en nationale identiteit en tradities zo dominant aan het worden is?

Het Theologisch Jaaroverzicht als onderdeel van de kerkdienst van de laatste zondag van het jaar zet de belangrijkste bewegingen van het afgelopen jaar op een rijtje, geeft een duiding die met de ontwikkeling van ‘de tijdgeest’ van doen heeft om tenslotte lijnen door te trekken naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

Cantor-organist Jos van der Kooy verrijkt het Theologisch Jaaroverzicht met passende orgelmuziek.

Wat          : Theologisch Jaaroverzicht
Waar        : Westerkerk – Prinsengracht 279, Amsterdam
Wanneer : Zondag 29 december – 10.30 uur
Toegang vrij, collecte tijdens de dienst.


Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >