OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Gert Jan de Bruin

Vanouds is de eerste zondag van oktober in de kerken ‘de Israëlzondag’.
In ‘Trouw’ is een discussie ontbrand over de onopgeefbare band met Israël zoals dat in de kerkorde van de Protestantse Kerk staat en in het verlengde daarvan de vraag naar de noodzaak van een Israëlzondag. Is het niet elke zondag Israëlzondag hoor je sommigen zeggen. We lezen immers met het oude volk mee in hun Bijbel (de Tenach noemen wij meestal Eerste Testament), bidden hun Psalmen en is Jezus niet een kind uit dat volk? Anderen hebben moeite met de Israëlzondag omdat ze niet de indruk willen wekken het eens te zijn met het huidige politieke beleid van de staat Israël.

Hoe het ook zij, wij besteden op 7 oktober aandacht aan twee joodse feesten die in het najaar gevierd worden: het Loofhuttenfeest (Soekot in het Hebreeuws, d.w.z. hutten) en het feest van de Vreugde om de Thora (Simchat Tora in het Hebreeuws, d.w.z. vreugde om de onderwijzing) dat op de negende dag de afsluiting vormt van het Loofhuttenfeest. Jezus was vertrouwd met Soekot, we lezen er iets over in het evangelie van Johannes. Simchat Tora, het vreugdevol slot van Soekot is in de middeleeuwen ontstaan. We omspelen de kern van die twee feesten en onderzoeken of ze een boodschap bevatten voor ons.

Voorgaan op zondag 7 oktober: Ds. Piet de Bres en Ds. Gert Jan de Bruin


In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >