DE KRACHT VAN VERHALEN

Ds. Gert Jan de Bruin

We vertellen elkaar verhalen en lezen verhalen als we met een boek op de bank zitten. Je zou kunnen zeggen dat we verhalen leven en lezen. In een viering proberen we ons leven te verbinden met een Bijbelverhaal. Een aansprekend Bijbelverhaal is als een spiegel en biedt ons mogelijkheden tot identificatie met één of meerdere figuren uit het verhaal. De parabels van Jezus geven ons volop kansen om ons met de mensen uit de gelijkenis te vereenzelvigen.

We gaan op 1 september met één van de Bijbelverhalen uit Genesis actief aan de slag. Als het weer het toelaat, blijven we niet het hele uur binnen. In kleine groepen lopen we een stukje met een Bijbelverhaal op en delen antwoorden op enkele vragen.

De themaviering in dagcentrum Westwijk is voorbereid door Willeke Koops, Désirée Schuringa, Esther Velten, Klaas van Gelderen en Gert Jan de Bruin.


 


Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Rom 15:7-13

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >