Daar zit je dan op Uilenstede. Alle activiteiten worden afgelast, sportschool gesloten en het is nog onduidelijk hoe de studie verder wordt voortgezet. En je voelt je kerngezond. Dan wil je wat doen!

André van der Galiën, studentenwerker op Uilenstede, ging op zoek naar de behoefte en naar wat er al georganiseerd wordt in Amstelveen en Uilenstede om zo de vragen, kerken en hun missie en de studenten die willen helpen aan elkaar te verbinden om de door het Coronavirus getroffenen te helpen.

Bij #amstelveenvoorelkaar en bij de landelijke #nietalleen komen veel vragen binnen van mensen die hun hond niet meer kunnen uitlaten, hun boodschappen niet kunnen doen, mensen met depressieve gedachten. Ook vanuit Amstelveen en omgeving waar het virus nog niet in al zijn heftigheid is uitgebroken.

De Stadshartkerk heeft zich aangesloten bij nietalleen.nl. De praktische vragen die daar binnen komen worden in het platform #amstelveenvoorelkaar gezet. Samen met Lars Grijsen van de Stadshartkerk heb ik nu 5 kerken bereid gevonden mee te helpen en een luisterend oor te bieden voor pastorale vragen.

En nu terug naar Uilenstede. Ook daar is veel in beweging gebracht. Zielenzaligheid slaat daar de handen ineen met andere studentenorganisaties. DUWO, de kamerverhuurder van Uilenstede, wil dat de hygiëneregels  goed worden nageleefd nu de schoonmaakbedrijven zich hebben teruggetrokken. Ook wil DUWO weten of er besmettingen zijn op de campus. De Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU) wil er voor de huurders zijn en het leven op Uilenstede aangenamer maken. Zo willen ze hun vrijwilligers inzetten om zieke studenten te helpen met klusjes en boodschappen. Maar ook hen aanmoedigen om vrijwilliger te worden bij Amstelveenvoorelkaar. Wij, als studentenpastors van Uilenstede bieden ons luisterend oor. Er komt een gezamenlijke flyer die oproept om zich aan te melden voor het netwerk Amstelveenvoorelkaar. Daarin wordt ook ons aanbod meegenomen.

Om elkaar te bemoedigen verrassen we studenten met een bos bloemen, die ons zijn aangeboden. Zo kunnen ze niet alleen elkaar maar ook hun kamer weer wat opfleuren.

Laten we afspreken dat de sterken onder ons de zwakken bijstaan. En laten we niet accepteren dat ook maar iemand het gevoel heeft er alleen voor te staan. (Hannelise Tvedt)

> Amstelveenvoorelkaar.nl krijgt lokale vragen binnen.
> Nietalleen.nl is een landelijk initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en Evangelische Omroep en krijgt ook vragen binnen vanuit Amstelveen.

André van der Galien


Jezus zegt: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Mt 5:44-48

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >