De kerk krijgt geen overheidssubsidie en ‘leeft’ van giften en bijdragen van haar leden.

Kerkbalans

Elk jaar in januari wordt de Actie Kerkbalans gehouden. De giften aan deze actie zijn bestemd voor de kerken binnen de Protestants Gemeente Amstelveen–Buitenveldert: Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk. U kunt ook een eenmalige gift geven met een Tikkie.

Collectes in de Eredienst

Elke zondag wordt er in de kerkdiensten gecollecteerd voor kerk en diaconie. Dat geld is bestemd voor speciale doelen.

Voorjaarsactie

In mei/juni vindt de voorjaarsactie plaats. Elke wijkkerk laat zien waar het geld onder andere voor bestemd is.

Gemeentemagazine Present

In augustus wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Een jaarabonnement kost 28,- maar elk ander bedrag is welkom.

Adventsactie

Eind november/begin december vragen we leden om een gift. Ook hier laten we per wijk zien waar deze gift onder andere aan gegeven wordt.

Nalaten

Door uw nalatenschap biedt u de kerk de kans om ook in de toekomst een plek te laten zijn om samen te komen.

Periodiek schenken

Wist u dat uw bijdrage met een periodieke gift, 5 jaar lang een vast bedrag, het hele bedrag volledig aftrekbaar is, doordat de kerk een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is?
Meer informatie over ANBI.

Vrijwilligerswerk

Steek je graag je handen uit de mouwen als bijdrage aan de kerk? Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar. Laat ons weten waar je interesses liggen en meld je aan [contactformulier – nog aanmaken]

Algemene gift

U kunt ook een eenmalige gift geven met een Tikkie. Uw gift wordt goed besteed.

Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >