De kerk krijgt geen overheidssubsidie en ‘leeft’ van giften en bijdragen van haar leden.

Collectes in de Eredienst

Elke zondag wordt er in de kerkdiensten gecollecteerd voor kerk en diaconie. Dat geld is bestemd voor speciale doelen.

Kerkbalans

Elk jaar in januari wordt de Actie Kerkbalans gehouden. De giften aan deze actie zijn bestemd voor de kerken binnen de Protestants Gemeente Amstelveen–Buitenveldert: Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk.

Voorjaarsactie

In mei/juni vindt de voorjaarsactie plaats. Elke wijkkerk laat zien waar het geld onder andere voor bestemd is.

Gemeentemagazin Present

In augustus wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Een jaarabonnement kost 34,- maar elk ander bedrag is welkom.

Adventsactie

Eind november/begin december vragen we leden om een gift. Ook hier laten we per wijk zien waar deze gift onder andere aan gegeven wordt.

Nalaten

Door uw nalatenschap biedt u de kerk de kans om ook in de toekomst een plek te laten zijn om samen te komen.

Periodiek schenken

Wist u dat uw bijdrage met een periodieke gift, 5 jaar lang een vast bedrag, het hele bedrag volledig aftrekbaar is, doordat de kerk een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is?
Meer informatie over ANBI.

Vrijwilligerswerk

Steek je graag je handen uit de mouwen als bijdrage aan de kerk? Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar. Laat ons weten waar je interesses liggen en meld je aan [contactformulier – nog aanmaken]

Algemene gift

U kunt ook digitaal een donatie doen. Uw gift wordt goed besteed.

Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven om velen te redden.

Mc 10:35-45

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >