Kinderen de ruimte geven op te groeien in een veilige en liefdevolle omgeving om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien.
Zodat zij de kans krijgen op een volwaardig leven.


Geachte gemeente,

Sta Op Voor Kinderen ondersteunt kwetsbare kinderen en gezinnen in Nederland, Roemenië en de Dominicaanse Republiek. Kinderen die anders geen kans krijgen om veilig op te groeien en zich te ontplooien. Sta Op Voor Kinderen is een non-profit organisatie met een christelijke achtergrond.
Sta Op Voor Kinderen wordt voornamelijk ondersteunt door particuliere donateurs en kerken. Met deze ondersteuning zijn wij in staat om kwetsbare kinderen een veilige plek te bieden, waar ze kunnen groeien en de ruimte krijgen om zich te ontplooien. Op deze manier krijgen ook deze kinderen zicht op een betere toekomst.

Sta Op Voor Kinderen is dankbaar voor de hulp vanuit uw gemeente, wij hopen dat u ruimte heeft om voor deze kwetsbare kinderen een collecte te organiseren.

Hier zijn onze bankgegevens:
NL83 INGB 0009 5227 62
t.a.v. stichting Sta Op Voor Kinderen

Neem een kijkje op onze website >

Neemt u gerust contact op wanneer u vragen heeft, ik vertel u graag meer over ons belangrijke werk.

Gesina van der Pols
Voorzitter,
stichting Sta Op Voor Kinderen


Jezus zegt: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

Lc 10:1-9

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >