MET HET OOG OP ZONDAG

Ds. Gert Jan de Bruin


De themaviering op zondag 3 november draagt een niet alledaagse titel. Op de voorkant van de orde valt met grote letters te lezen: Schipbreuk. Een viering over een schipbreuk, is dat een wat flauwe grap van een predikant die binnenkort zijn emiraat (inderdaad, een vrolijke verbastering van) hoopt te smaken en zo arrogant is om te denken dat het schip zonder hem aan het roer op een zandbank aan de grond loopt? Nee, het is anders. In de viering worden fragmenten uit Handelingen 27 gelezen, een verhaal over een tocht van Paulus, die samen met andere gevangenen per schip op weg is naar Rome, een uiterst ‘bewogen vaart’. Uiteindelijk zal het schip bij de kust van Malta in stukken breken.
Hoe vaak is een gemeente niet vergeleken met een schip op zee dat belandt in een storm.… In kerkelijke kunst zien we het scheepje dat de kerk symboliseert op wandkleden, gebeiteld in doopvonten, afgebeeld op schilderijen en glas in lood ramen.

In de hulpverlening klinkt soms: crisis als kans. Wie een crisis doorleeft, komt uit het donker weer in het licht. Met het Bijbelverhaal in het achterhoofd wordt het dan: schipbreuk als kans… Kansen voor elke kerkelijke gemeente. Op de voorkant van de orde staan dan ook enkele woorden achter dat woord schipbreuk. En wel vertrouwen, samen optrekken en liturgie. Over Paulus’ interventies gaat het in Handelingen 27, over hoe hij zijn vaargenoten weet te bemoedigen en uiteindelijk op volle zee het brood breekt… Wat kan hij ons vandaag leren?
In de dienst wordt de Maaltijd gevierd en het tafelgebed van Huub Oosterhuis gezongen: ‘Gij die weet wat in mensen omgaat’.

De themaviering in dagcentrum Westwijk begint om 10.30 uur en is voorbereid door Mimi Emmelot, Pieter Legerstee, Trees Tan, Cobi Janse, Jongkie Tan en Gert Jan de Bruin. Gelezen wordt er uit Handelingen 27.


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >