Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 13 april 09.30 – 12.00 uur: de bekende jaarlijkse gecertificeerde Kledinginzameling voor het goede doel

Op zaterdag 13 april tussen 9.30 en 12.00 uur kunt u kleding en schoenen (schoon en draagbaar) en huishoudtextiel afgeven in gesloten zakken of dozen. Ook brillen zijn welkom. Inleverpunten:

Paaskerk – Augustinuspark 1,  Urbanuskerk – Noordammerlaan 126 (Bovenkerk), Titus Brandsmakerk – Westelijk Halfrond 1-A, Kruiskerk – Van der Veerelaan 30a, Pelgrimskerk – van Boshuizenstraat 560 (ingang  Backershagen), Augustinuskerk  – Amstelveenseweg 965.

Uw kleding krijgt een tweede leven terwijl de geldelijke opbrengst bestemd is voor noodhulp en wederopbouw in Sulawesi, Indonesië, na verwoestende natuurrampen in 2018. Meer informatie vindt u op de websites van de meewerkende kerken en op de landelijke website www.samskledingactie.nl.

Deze jaarlijkse kledinginzameling wordt gecoördineerd als oecumenisch project van de Protestantse Diaconie en de Rooms-Katholieke Caritas en van harte bij u aanbevolen. Kleding wordt op kwaliteit en soort gesorteerd, zomerkleding gaat naar markten in Afrika en winterkleding wordt in Oost-Europa als betaalbare tweedehandskleding verkocht. Kapot textiel wordt gerecycled, o.a. tot nieuwe kleding.

De geldelijke opbrengst in 2019 wordt besteed aan hulp bij de wederopbouw van Sulawesi. Dit Indonesisch eiland werd in september 2018 getroffen door een hevige aardbeving en tsunami: 2087 mensen kwamen om het leven en meer dan 210.000 mensen zijn ontheemd. Het leveren van watertanks, waterfilters, dekzeilen en latrines is al gestart. Via lokale partners zijn 10 dorpen geselecteerd die gesteund worden bij wederopbouw in wat moeilijk bereikbare gebieden. Tevens wordt gewerkt aan preventiemaatregelen om de eilandbewoners beter voor te bereiden op dergelijke rampen.Sam voor Sulawesi


Door zijn geloof ging Abraham, toen God hem riep, op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.

Heb 11:8-16

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >