Op zaterdag 21 september is er vanaf 10.00 uur weer de jaarlijkse rommelmarkt in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1.
Ook dit jaar ontbreekt het Rad van Fortuin niet.
De opbrengst van de rommelmarkt gaat dit jaar onder andere naar de Voedselbank Amstelveen.

De Voedselbank  Amstelveen verstrekt wekelijks een gezond en gevarieerd voedselpakket aan gezinnen in Amstelveen die tijdelijk niet (meer) in staat zijn om in hun dagelijkse voeding te voorzien. Daarnaast wijzen de voedselbanken hun klanten de weg naar de hulpverlenende instanties. Het doel daarbij is, dat gezinnen weer zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Om de organisatie draaiende te houden is geld nodig. Hiervoor is de Voedselbank aangewezen op giften en subsidies.

U bent van harte welkom op zaterdag 21 september tijdens de 45e rommelmarkt.

Inleveren goederen:       woensdag 18 september 2019 van 11.00 tot 20.00 uur
45e Rommelmarkt:         zaterdag 21 september 2019 van 10.00 tot 16.00 uur
Plaats:                                Paaskerk,  Augustinuspark 1, 1185 CN AmstelveenVoert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >