OPMAAT NAAR ZONDAG – 28 april

Ds. Werner Pieterse

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun
blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent
u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen.

Ds. Werner Pieterse gaat voor in de Paaskerk.
Zondag 28 april, 10.00 uur


Fritz von Uhde 1848 – 1911
Op weg naar Emmaüs
pastel op papier (66 × 90 cm) — 1891
Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden

Sfeervol schilderij van Von Uhde. Aan alles is te zien hoe aandachtig de mannen links en rechts luisteren naar de man die hen plots vergezelde op weg naar ‘de vlek’ Emmaüs. Let op de gebogen hoofden die concentratie verraden, en de kleine stapjes die aangeven dat ze de tijd nemen om te luisteren naar het gezegde.
Het landschap is wat groener dan gebruikelijk in het Midden-Oosten. Uhde had de gewoonte bijbelse taferelen te plaatsen in een eigentijdse boerse omgeving.
De oorspronkelijke Duitse titel is Der Gang nach Emmaus


Petrus schreef: Heb elkaar v??r alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >