met profielen van

– de drie wijkgemeenten
– de PGA-B als geheel
– de twee te beroepen predikanten


 download Profieldocument >

Dit document is bedoeld om predikanten die geïnteresseerd zijn in één of beide predikantsvacatures binnen de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert (afgekort: PGA-B) te informeren over de wijkgemeenten en over de gemeente als geheel.

De PGA-B bestaat uit drie wijkgemeenten, te weten de Kruiskerkgemeente in Amstelveen -Noord, de Paaskerkgemeente in Amstelveen-Zuid en de Pelgrimskerkgemeente in Amsterdam – Buitenveldert. In het beroepingsproces worden twee fulltime wijkpredikanten beroepen, één voor de Kruiskerk en één voor de Paaskerk. De wijkgemeente Pelgrimskerk is ook bij het proces betrokken, omdat op termijn – namelijk na het vertrek of emeritaat van de huidige wijkpredikant – de dan binnen de PGA-B werkzame predikanten ook deze wijkgemeente zullen gaan dienen. Hoe dat precies inhoud en vorm zal krijgen, is nu nog niet te zeggen.

De in dit document beschreven gemeenteprofielen geven de situatie weer van de wijkgemeenten zoals ze op dit moment functioneren. Ze vormen de achtergrond waartegen de te beroepen predikanten hun werkzaamheden zullen gaan verrichten. Het is denkbaar dat er na verloop van tijd, bij een voortgaand proces van samenwerking tussen de drie wijkgemeenten, accentverschuivingen kunnen gaan optreden. Ook de inbreng van de te beroepen predikanten en de creatieve inzet van hun gaven kunnen tot veranderingen aanleiding geven. De wijkgemeenten van de PGA-B willen met dit document niet hun toekomst dichttimmeren, maar zich in hun verdere ontwikkeling afstemmen op de Heer van de kerk en zich laten leiden door zijn Geest.


Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >