Ruim 60 gemeenteleden  hebben de voorlaatste versie van het profieldocument opgevraagd bij het kerkelijk bureau.

In totaal hebben tien gemeenteleden commentaar geleverd op die voorlaatste versie.

Op dinsdagavond 9 juni j.l. hebben de voorzitters van de wijkkerkenraden van de Kruiskerk en de Paaskerk en de voorzitter van de Algemene Kerkenraad via kerkdienstgemist.nl antwoord gegeven op de vragen en opmerkingen van gemeenteleden. Dit heeft geleid tot deze definitieve versie van het profieldocument van de PGA-B.

download het profieldocument >

Hiermee kan de beroepingscommissie, weliswaar drie maanden later dan oorspronkelijk gedacht, nu aan de slag.

Pieter Licht (scriba AK)


Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.

Ps 68:1-20

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >