Wij zoeken twee predikanten (m/v) voor de Protestante Gemeente Amstelveen-Buitenveldert  (2 x 1,0 FTE)

Door vertrek en emeritaat van een aantal predikanten zoeken wij 2 predikanten ter versterking van het team van predikanten, kerkelijk werkers, andere vakkrachten en vrijwilligers.

Eén predikant met als primaire standplaats de Kruiskerk (Amstelveen-Noord) en één predikant met als primaire standplaats de Paaskerk (Amstelveen-Zuid)

Wie we zijn en waar we voor staan

De Paaskerkgemeente is een pluriforme gemeente. In al onze verschillen willen we ieder op onze eigen manier het inspirerende verhaal van God met mensen een plaats in ons dagelijks leven geven. De Paaskerk gemeente wil samen met de huidige en de nieuwe predikant de Bijbelse verhalen laten klinken op vele manieren en op vele plekken.

De zondagse eredienst is daarbij voor ons van groot belang. We blijven zoeken naar verschillende vormen van vieren, leren en dienen.  De wijkgemeente is een betrokken gemeente; er zijn meer dan honderd vrijwilligers actief. Wij zijn een open en gastvrije gemeente wat onder andere blijkt uit de buurttafels, bijeenkomsten voor  statushouders en de vele kringen die georganiseerd worden.

De predikant die we zoeken

  • kan op eigentijdse wijze het Bijbelse verhaal laten klinken;
  • heeft hart voor het pastoraat en weet hierin vrijwilligers te stimuleren en te begeleiden;
  • functioneert vanuit gezamenlijkheid zowel met vrijwilligers als collega predikanten en kerkelijk werkers;
  • staat open voor nieuwe ideeën, ook participatie van gemeenteleden in de zondagse dienst speelt daarbij een rol;
  • weet de verschillende groepen binnen de gemeente, afkomstig uit verschillende kerkelijke tradities, met elkaar te verbinden;
  • durft na te denken en vorm te geven aan nieuwe vormen van gemeente-zijn voor een tijd waarin minder mensen voor het werk beschikbaar zijn.

Voor de predikanten kan desgewenst in overleg een pastorie worden gehuurd of aangeschaft.

Meer informatie over onze gemeente en de vacatures van Kruiskerk en Paaskerk vindt u in de documenten die u hiernaast kunt downloaden. U kunt ook contact opnemen met voorzitter van de beroepingscommissie, Alice Stronkhorst, telefoon 06-53721241.

Solliciteren?

De beroepingscommissie ontvangt uw brief graag uiterlijk 14 september 2020 via e-mail beroepingscommissie@pga-b.nl.

Jezus zegt: Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.

Lc 6:27-35

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >