Maandblad van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert

PRESENT wordt kostenloos toegezonden aan alle financieel bijdragende leden van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Een keer per jaar vragen wij een donatie te doen als bijdrage in de kosten.
Anderen kunnen zich opgeven als betalend abonnee, de abonnementsprijs bedraagt €27,-
Wilt u een abonnement? Stuur dan een mail naar abonnementen@pga-b.nl of bel met het kerkelijk bureau: tel. 6413648 alleen op dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 12.30 uur.

Redactie en Kopij

De redactie van PRESENT is bereikbaar via e-mail: redactie.present@pga-b.nl, tevens e-mailadres voor kopij.

PRESENT administratief:

  • PRESENT ten onrechte toch niet ontvangen?
  • PRESENT wel ontvangen maar dan ten onrechte meer dan éen exemplaar?
  • PRESENT wel ontvangen maar u stelt bij nader inzien toch geen prijs op toezending?

In al deze gevallen kunt u dat melden via e-mail of telefonisch bij het kerkelijk bureau.

Jezus zegt: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Verzamel schatten in de hemel. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Mt 6:19-21

Wilt u met ons kennismaken?
U bent van harte welkom.