Gods verborgenheid
Heiligen
Kwetsbaarheid
Met een lach
Oogst
Weggaan en terugkomen
Jubilate Deo
Stilte
Vriendschap

Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven om velen te redden.

Mc 10:35-45

Wilt u met ons kennismaken?
U bent van harte welkom.