Maandblad van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert

PRESENT wordt kostenloos toegezonden aan alle financieel bijdragende leden van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Een keer per jaar vragen wij een donatie te doen als bijdrage in de kosten.
Anderen kunnen zich opgeven als betalend abonnee, de abonnementsprijs bedraagt €27,-
Wilt u een abonnement? Stuur dan een mail naar abonnementen@pga-b.nl of bel met het kerkelijk bureau: tel. 6413648 alleen op dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 12.30 uur.

Redactie en Kopij

De redactie van PRESENT is bereikbaar via e-mail: redactie.present@pga-b.nl, tevens e-mailadres voor kopij.

PRESENT administratief:

  • PRESENT ten onrechte toch niet ontvangen?
  • PRESENT wel ontvangen maar dan ten onrechte meer dan éen exemplaar?
  • PRESENT wel ontvangen maar u stelt bij nader inzien toch geen prijs op toezending?

In al deze gevallen kunt u dat melden via e-mail of telefonisch bij het kerkelijk bureau.

Eens zal de dag komen dat volken zullen samenstromen en zeggen: ?Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Mi 4:1-3

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >