Magazine van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert

Contact

redactie.present@pga-b.nl
Telefoon: 020 – 641 36 48

Hoofdredacteur: Sieb Lanser
Eindredacteur: Jeanette Schuijt
Redactie: Willeke Koops, Nel Velthorst en Anita Winter
Redactieadres: p/a Kruiskerk, van de Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen

Abonnementen

Financieel bijdragende leden van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert ontvangen Present kostenloos. Een keer per jaar vragen wij u een donatie te doen als bijdrage in de kosten.

De abonnementsprijs bedraagt € 28 per jaar. Wilt u een abonnement? Stuur dan een mail naar abonnementen@pga-b.nl of bel met het kerkelijk bureau.

Adreswijzigingen en opzeggingen? Graag schriftelijk of per mail doorgeven bij het kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau

Telefoon: 020 – 641 36 48
kerkelijkbureau@pga-b.nl
Bezoekadres: Burgemeester Haspelslaan 129, 1181 NC Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 1180 EA Amstelveen
Geopend di, wo, do van 9.00 tot 12.30 uur.

In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >