Contact

redactie.present@pga-b.nl
Telefoon: 020 – 641 36 48

Hoofdredacteur: Sieb Lanser
Eindredacteur: Jeanette Schuijt
Redactie: Willeke Koops, Nel Velthorst en Anita Winter
Redactieadres: p/a Kruiskerk, van de Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen

Abonnementen

Financieel bijdragende leden van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert ontvangen Present kostenloos. Een keer per jaar vragen wij u een donatie te doen als bijdrage in de kosten.

De abonnementsprijs bedraagt € 28 per jaar. Wilt u een abonnement? Stuur dan een mail naar abonnementen@pga-b.nl of bel met het kerkelijk bureau.

Adreswijzigingen en opzeggingen? Graag schriftelijk of per mail doorgeven bij het kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau

Telefoon: 020 – 641 36 48
kerkelijkbureau@pga-b.nl
Bezoekadres: Burgemeester Haspelslaan 129, 1181 NC Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 1180 EA Amstelveen
Geopend di, wo, do van 9.00 tot 12.30 uur.

Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >