Met Pinksteren viert de kerk het feest van de Geest, de heilige Geest.

Het is een feest van bezieling, van inspiratie en enthousiasme, van Gods adem die mensen tot leven brengt. In veel kerken zie je symbolen die dit uitbeelden, bijvoorbeeld boven de preekstoel en in glas-in-loodramen: vlammen, vuur en de duif.

De duif komt overgevlogen uit het verhaal over de doop van Jezus en beeldt de heilige Geest uit. Op het moment dat Johannes de Doper Jezus doopt, daalt uit de hemel een duif neer. Die duif siert ook het beeldmerk van de Protestantse Kerk in Nederland.

Omdat met Pinksteren ook het begin van de kerk wordt gevierd, doen op die dag in veel kerken mensen belijdenis. Ze spreken in de kerkdienst openlijk uit dat ze geloven in God, Jezus Christus en de heilige Geest, en dat ze bij de kerk willen horen.

Bron: de kerk viert feest! Een uitgave van de Protestantse in Kerk Nederland, het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting

Door zijn geloof ging Abraham, toen God hem riep, op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.

Heb 11:8-16

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >