Leven in de kracht van de Heilige Geest


Freja Slot-Koelbloed is al jaren actief in de Paaskerk, onder andere als organisator van de gebedskring. Voor haar is het Pinksterfeest heel belangrijk. Wat betekent Pinksteren voor haar?

Freja: ‘God mijn Schepper, heeft in Zijn grote Liefde, Jezus naar de wereld gestuurd en de straf voor mijn zonde betaald. Door Zijn kruisdood en opstanding heb ik een nieuwe identiteit. Door de Trooster, Zijn Geest die in mij woont, leert Hij mij elke dag om Hem te volgen.
Kortom een wonder, God zo groot, die zo dichtbij wil zijn!’

Grootse en oprechte woorden die voor Freja aan het begin staan van leven in de kracht van de Heilige Geest.

Een lied dat dat heel mooi verwoord vindt ze lied 675 uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht.
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht.

Wie kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.

Wat betekent Pinksteren voor u?


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >