COLUMN

Saskia de Jong

Sinds 3 februari jl. heb ik een jonge poes in huis genomen, ze is nu 4 maanden oud. Ze kan het goed vinden met mijn oudere poes van 17 jaar en ligt ook graag bij haar in de mand. Het is een lief beestje, maar ook ondeugend: de vensterbank bijvoorbeeld is voor haar een heel aantrekkelijke plaats (en dat vind ik dus niet vanwege mijn planten, die in de vensterbank staan). Ze ligt graag bij mij op mijn bureau of op mijn arm.

Voor dat deze kitten in huis kwam, had ik een kater. Hij is in november 2018 overleden. Dertien jaar geleden kwam hij bij mij in huis, omdat ik toen vrij onverwacht afscheid heb moeten nemen van een 3-jaar oude poes, die aan nierfalen bleek te lijden. Mijn kater was echt wel een baasje: je zou zelfs kunnen zeggen, dat hij de “kat des huizes” was. Maar hij was ook erg lief, lag graag in de doos op mijn bureau of op mijn arm. Toen ik 13 jaar geleden (alweer) bevestigd werd als diaken in de Bankraskerk, was mijn kater zo’n 4 maanden oud.

Behalve de overeenkomsten, die ik hierboven al noemde, zijn het (ook)3 zwarte katten, die ik telkens bij mijn oudere poes (zwart met wit) zette: alleen mijn kater had witte sokken en een witte kraag.

Maar de ‘grootste’ gemeenschappelijke deler is het feit dat ik deze zondag opnieuw bevestigd zal worden als ambtsdrager: pastoraal ouderling deze keer. Dertien jaar geleden werd ik voor het eerst bevestigd als diaken in de Bankraskerk. Toen heb ik een keer gezegd, dat wanneer ik geen diaken was geworden, ik waarschijnlijk ’s avonds met mijnkat op mijn arm zou zitten bij de televisie. En bijzonder  genoeg is dit ook nu het geval.

Deze column heb ik deels geschreven met een luid spinnende kitten op mijn arm!

Saskia de Jong, 5 april 2019


Eens zal de dag komen dat volken zullen samenstromen en zeggen: ?Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Mi 4:1-3

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >