OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Sieb Lanser

Het leesrooster, dat we in onze kerken vaak volgen, geeft ons voor de zondagen van de Voleinding en de zondagen van de Advent een alternatief spoor: lezingen uit de Openbaring van Johannes. Daarmee geeft het leesrooster ook aan dat de grens tussen deze zondagen veel minder hard is dan termen als ‘laatste zondag van het kerkelijk jaar’ en ‘begin van een nieuw kerkelijk jaar’ ons doen geloven.

Heel de Bijbel door wordt het verlangen naar de goede aarde, naar Gods nieuwe wereld, bezongen door mensen die allesbehalve in een paradijs wonen. In de Openbaring van Johannes heeft menige gemeente te lijden onder druk en vervolgingen. In hoofdstuk 2 en 3 staan brieven die Johannes schreef aan zeven gemeenten in Klein-Azië. Hij roept de gemeenteleden op om vol te houden. Iedere brief eindigt met Wie overwint… en dan volgt een belofte.

Te midden van alle twijfel, aanvechting en angst laat Johannes zien, visionair, dat alle leed en lijden niet het einde is. Er is een doorkomen aan, ook al zie je dat soms zelf níet meer.

Het boek Openbaring is geen toekomstvoorspelling, geen spoorboekje waarmee je het eind der tijden kunt berekenen. Het is een troostboek voor gemeenten in de knel. Het maakt gebruik van beelden, ontleend aan het Oude Testament en de apocalyptiek, die voor de lezers bekend geweest zullen zijn.

Naast onze geschiedenis van geweld is er Gods verborgen geschiedenis, die zich concentreert in Jezus, in de Openbaring getekend als een geslacht Lam. Kunnen we ons in de confrontatie van beide geschiedenissen staande houden en blijven vertrouwen op Gods toekomst voor onze aarde?

We lezen deze zondag hoofdstuk 6.

Ds. Sieb Lanser gaat in de Kruiskerk voor, in een dienst van Woord en Tafel
zondag 18 november,  10.00 uur…. en het was in mijn mond zoet als honing (Openbaring 10:10)

Henk Hage, beeldend kunstenaar, cellist


Petrus schreef: Heb elkaar v??r alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >