OPMAAT NAAR PALMZONDAG – 14 april

Ds. Gert Jan de Bruin

‘Opdat wij zien’ luidt de titel van het liturgisch project dat geschreven en gecomponeerd is voor deze Palmzondag. Jezus’ aanzegging van het lijden is voor zijn vrienden geheimtaal. De betekenis van zijn woorden bleef voor hen verborgen, lezen we in het evangelie. Zij hebben, net als de inwoners van Jeruzalem, hoge verwachtingen van hem. Jezus wordt dan ook als een koning binnengehaald. Zien zij in hem de leider, die het volk naar vrijheid leidt? Een nieuwe sterke man? Maar spreekt het ezeltje hen dan geen tale? Is dat niet het lastdier van de armen?

Jezus heeft een andere kijk op zichzelf en als hij de stad in de diepte ziet liggen vanaf de Olijfberg is hij tot tranen toe geroerd. ‘Opdat wij zien’ heet het muziekproject, geschreven dicht bij fragmenten uit het Lucasevangelie; het is tegelijk ons gebed op Palmzondag, als we ons in de kring van vrienden rond Jezus scharen. Wie, wat zien wij?

De hoofdlezing op deze zondag komt uit Lucas 19: 29-42

‘Opdat wij zien’, liederen voor Palmzondag is geschreven door Koos Hagen, Cynthia Kramer, Janet Parlevliet, Gert Jan Slump, Stijni Stoeckart en Gert Jan de Bruin.
De muziek is van de hand van Nico Ph. Hovius.
Tekstredactie en tekstcompositie: Gert Jan Slump

Paaskerk, Palmzondag 14 april, 10.00 uur


Intocht in Jeruzalem
Giotto ca. 1267 – 1337
fresco (200 × 185 cm) — 1304-1306
Museum Cappella degli Scrovegni (Arenakapel), Padua

Een fresco van Giotto uit de serie over ‘het leven van Jezus’ in de Arenakapel te Padua.
Gezeten op een ezel rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Mensen begroeten hem door kleren op zijn pad te leggen en met palmtakken te zwaaien.
Oorspronkelijk was het hele kleed van Jezus blauw. Het dure ultramarijn dat Giotto gebruikte, werd pas na het drogen van het fresco aangebracht, om de kleur beter uit te laten komen. Dat werkte, maar daardoor laat het blauw wel eerder los dan de andere kleuren.

God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >