OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Marianne Bogaard

Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand,
zingen wij zondag in de Paaskerk.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen wij de namen van hen die overleden zijn, hardop en in stilte. Hun namen herinneren ons aan wie zij waren, aan wat zij gaven. Wie een naam noemt heeft daar een gezicht bij en een geschiedenis.

Maar met het noemen van de namen doen wij meer dan terugkijken op wat geweest is. Wij lezen over Elia die wordt weggenomen en Elisa die in zijn geest verder gaat. En wij staan op de drempel van Advent, tijd van verwachting en vooruitzien. Als wij gedenken, dan doen wij dat met perspectief. Al die namen, geschreven in de holte van Gods hand, gaan niet verloren. Zijn Liefde verbindt ons blijvend met wie ons lief waren. Hij gaat verder met ieder van ons, in én na dit leven.

Hoe wij ons dat moeten voorstellen? Het gaat ons verstand te boven. Maar we proberen er in vertrouwen woorden voor te vinden. Zingend en biddend. “Laat eens”, zegt hetzelfde lied “onze namen openbloeien op uw goddelijk gezag”. Wij denken aan wat geweest is. Wij vieren de toekomst.

Ds. Gert Jan de Bruin en ds. Marianne Bogaard gaan voor in de gedachtenisdienst in de Paaskerk
zondag 25 november, 10.00 uur


Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.

Ps 68:1-20

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >