OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Gert Jan de Bruin

Op de eerste zondag in december denken we na over de beteke­nis van de maaltijd, hoe belangrijk die kan zijn als een moment van rust in een gezin, hoe mooi als een teken van vriendschap en verbondenheid. Het evangelie vertelt ons over een oppertollenaar bij wie Jezus aan tafel gaat. In de stad wordt er schande over gesproken, het gemor is niet van de lucht.

Ook komen we te spreken over de Maaltijd van de Heer zoals we die tijdens een dienst vieren. Hoe komt het dat velen een wat moeizame verhouding hebben met die Maaltijd? Is er wel vol­doende zicht op de rijke inhoud van de Maaltijd? Zouden we het gemeenschapskarakter van de Maaltijd in onze vieringen meer nadruk kunnen geven? Ook de maatschappelijke, diaconale kant meer in beeld kunnen krijgen? We spreken er met elkaar over en vieren de Maaltijd. We zingen met elkaar het prachtige tafelgebed van Huub Oosterhuis ‘Gij die weet wat in mensen omgaat’.

De wijkdoelcollecte op 2 december is voor de kerk op het Indonesische eiland Nias, waarvoor we eerder inzamelden. Een korte powerpoint van Nieke Atmadja informeert ons over het werk van ds. Amonita Waruwu.

Na afloop kunt u producten kopen uit Nepal. De opbrengst gaat naar onderwijsprojecten in Nepal.

Gelezen wordt op 2 december Lucas 19: 1-10. De viering is voorbereid door Wim Coeveld, Lineke Wichmann, Robert Klaassen, Renger Prent en Gert Jan de Bruin.

Themaviering in Dagcentrum Westwijk, zondag 2 december, 10.30 uur


Paulus zei: Ik maak mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekend, namelijk dat Christus zou lijden en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan alle volken het licht te verkondigen.

Hnd 26:1-23

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >