OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Gert Jan de Bruin

Op de eerste zondag in december denken we na over de beteke­nis van de maaltijd, hoe belangrijk die kan zijn als een moment van rust in een gezin, hoe mooi als een teken van vriendschap en verbondenheid. Het evangelie vertelt ons over een oppertollenaar bij wie Jezus aan tafel gaat. In de stad wordt er schande over gesproken, het gemor is niet van de lucht.

Ook komen we te spreken over de Maaltijd van de Heer zoals we die tijdens een dienst vieren. Hoe komt het dat velen een wat moeizame verhouding hebben met die Maaltijd? Is er wel vol­doende zicht op de rijke inhoud van de Maaltijd? Zouden we het gemeenschapskarakter van de Maaltijd in onze vieringen meer nadruk kunnen geven? Ook de maatschappelijke, diaconale kant meer in beeld kunnen krijgen? We spreken er met elkaar over en vieren de Maaltijd. We zingen met elkaar het prachtige tafelgebed van Huub Oosterhuis ‘Gij die weet wat in mensen omgaat’.

De wijkdoelcollecte op 2 december is voor de kerk op het Indonesische eiland Nias, waarvoor we eerder inzamelden. Een korte powerpoint van Nieke Atmadja informeert ons over het werk van ds. Amonita Waruwu.

Na afloop kunt u producten kopen uit Nepal. De opbrengst gaat naar onderwijsprojecten in Nepal.

Gelezen wordt op 2 december Lucas 19: 1-10. De viering is voorbereid door Wim Coeveld, Lineke Wichmann, Robert Klaassen, Renger Prent en Gert Jan de Bruin.

Themaviering in Dagcentrum Westwijk, zondag 2 december, 10.30 uur


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >