Bijeenkomst Raad van Kerken op zaterdagavond 4 mei

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Amstelveen – Buitenveldert, voorafgaand aan de herdenking bij het monument in het Broersepark op zaterdag 4 mei om 18.45 uur een oecumenische bijeenkomst in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan 140.
Een half uur van bezinning met een lezing, een gedicht, gesproken woorden en enkele liederen.
We staan stil bij het jaarthema van het Nationaal comité 4 en 5 mei ‘In vrijheid kiezen’.

Voorgangers zijn Ds. Sieb Lanser en Ds. Gert Jan de Bruin, het orgel wordt bespeeld door Henk Trommel.

Na afloop van de bijeenkomst is er een gang naar het monument  bij het Broersepark. Daar is een korte samenkomst met enkele toespraken, twee minuten stilte, het volkslied en kransleggingen.De gedenkplaat in de Pauluskerk te Amstelveen is opgericht ter nagedachtenis aan twaalf medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.
De namen van de twaalf slachtoffers luiden:
A.V. Bakker, C.J.H. Dijkstra, J. Goldschmeding, A.J. Jans, H. Koolhaas, C. Koolhaas-Hendrikse, H. Klercq, A. Neefjes, K. Ottes, C. Pieron, A. Verwoerd en I. van Wesep.
De plaat is onthuld op 27 september 1947.
De gedenkplaat bevindt zich in de hal van de Pauluskerk aan de Wolfert van Borsselenweg in Amstelveen.
Bron: Informatie afkomstig van mevrouw Vunderink- van den Beukel


Jezus vroeg aan de blinde: ?Wat wilt u dat ik voor u doe?? Hij antwoordde: ?Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.? Jezus zei tegen hem: ?Ga heen, uw geloof heeft u gered.? En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Mc 10:46-52

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >