Nieuwsberichten over allerlei kerkelijke activiteiten.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Jezus zegt: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Verzamel schatten in de hemel. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Mt 6:19-21

Wilt u met ons kennismaken?
U bent van harte welkom.