Han Jongeneel

COLUMN


Het is de vooravond van Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Op het moment dat ik dit schrijf ben ik net terug van de Charismatische Conventie, een bijeenkomst van christenen uit verschillende  kerken die met elkaar gemeen hebben dat ze het werk van de Heilige Geest belangrijk vinden.

Vanaf de woensdag voor Hemelvaartsdag tot de zondag erna trekken zo’n 1300 mensen (waarvan veel kinderen en tieners) een paar dagen met elkaar op. Er zijn diensten, lezingen, workshops en allerlei activiteiten voor de kinderen en tieners

In de dienst van zondagmorgen schreven we op een klein memovelletje wat we hiervan mee naar huis nemen. Op mijn briefje staan twee dingen: “niet voor maar met” en “Rob Timmerman”.

Niet ‘voor’  maar ‘met’  was de kern van de boodschap van de Anglicaanse priester Samuel Wells. We maken ons vaak erg druk om dingen ‘voor’ een ander te doen, maar waar het om gaat is er te zijn ‘met’ anderen. Jezus zegt niet dat Hij er ‘voor ons’ zal zijn, maar dat Hij ‘met ons’ zal zijn en dat was ook het voorbeeld dat Hij gaf in zijn eigen leven. Maar dat vergt wel wat van ons. Als we er zijn ‘voor’ de ander kunnen we iets geven, iets doen en dan weer weg gaan zonder echt contact te hebben. Als we ‘met’ een ander zijn, dan willen we die ander leren kennen, willen we ons open stellen voor die ander en een relatie aangaan. We zijn vaak gericht op het oplossen van problemen. Maar in veel situaties kunnen we dat niet. Toch is er zijn met de ander dan juist het beste wat we kunnen doen.

Het tweede dat diepe indruk op me gemaakt heeft is het verhaal van Rob Timmerman, die een succesvol programmamaker was en die zijn leven een heel andere wending heeft gegeven. Hij zet zich in voor vluchtelingen. Dat doet hij op de Middellandse Zee, waar hij als schipper op een reddingsboot helpt mensen uit het water te halen, die zonder hulp een groot risico lopen te verdrinken. Hij was betrokken bij de redding van meer dan 2.000 mensen. Maar hij maar vertelde ook het hartverscheurende verhaal van mensen voor wie hulp te laat kwam. En hoe hij vluchtelingen leerde kennen en hun verhaal hoorde. Dat ze dat konden vertellen hielp hen zich weer mens te voelen.

Ik wens je goede pinksterdagen en hoop dat de Geest ons zal inspireren niet wat voor een ander te doen, maar er te zijn met de ander.

Han Jongeneel, 7 juni 2019


Meer over Samuel Wells:
https://www.stmartin-in-the-fields.org/people/revd-dr-sam-wells/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Wells_(priest)
https://www.denieuwekoers.nl/samuel-wells

Meer over Rob Timmerman en het werk onder vluchtelingen:
https://www.robtimmerman.nl/
https://pauw.bnnvara.nl/media/366213


In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >