Op zondag 17 maart wordt om 17.00 uur een muzikale vesper in de Kruiskerk gehouden. Het vocaal ensemble Voci Vivaci verleent medewerking en zal enkele prachtige voorbeelden van liturgische muziek uit de negentiende eeuw laten horen. Dirigent is Peter Ouwerkerk, terwijl Henk Trommel begeleidt op het Flentrop-orgel.

Vanaf 16.30 uur is iedereen welkom, koffie en thee staan klaar. Om 16.40 uur wordt er kort, voor wie daarin geïnteresseerd is, iets verteld over deze muziek.
Vrije toegang, na afloop is er collecte bij de deur.

Schuberts Gott ist mein Hirt is een weergave van de geliefde Psalm 23, oorspronkelijk voor vrouwenkoor geschreven. Voor deze vesper is gekozen voor een versie voor gemengd koor. De motetten van Mendelssohn die worden uitgevoerd, een Magnificat en een Nunc dimittis, zijn door hem geschreven voor een Anglicaanse Evensong. Aan het slot van de vesper wordt een prachtig avondlied van Josef Rheinberger gezongen, Bleib bei uns, een intiem en verstild zesstemmig motet.

Ds. Jaap Doolaard  is liturg  en houdt een korte overweging.


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >