Zondag 10 november wordt ’s middags van 17.00 tot 18.00 uur een muzikale vesper gehouden in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a, waarin de cantate Also hat Gott die Welt geliebt (BWV 68) van Johann Sebastian Bach wordt uitgevoerd.
Twee solisten, Nienke Oostenrijk (sopraan) en Christian Peters (bas) verlenen medewerking, evenals een barokorkest dat uit strijkers, continuo en drie hobo’s is samengesteld.
De Vesperscantorij zingt de koordelen en Peter Ouwerkerk bespeelt kist- en hoofdorgel.
Liturg is ds. Mirjam Buitenwerf. De kerk is open vanaf 16.30 uur. Dirigent Henk Trommel geeft vooraf voor geïnteresseerden een korte toelichting over bijzonderheden in  de uit te voeren muziek.
Er wordt geen toegang gevraagd, wel is er een collecte bij de deur.

Cantate 68, Also hat Gott die Welt geliebt, is een ‘rijke’ cantate. Van oorsprong is het een Pinkstercantate, maar ook in deze tijd van het jaar past de cantate inhoudelijk goed. ‘Met de mens die Jezus als haar of zijn voorbeeld aanvaardt, zal het goed gaan’, is de boodschap.


Jezus zegt: Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.

Lc 6:27-35

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >