Op zondag 26 mei wordt om 17.00 uur een muzikale vesper in de Kruiskerk gehouden, Van der Veerelaan 30a. De Vesperscantorij verleent medewerking en zingt enkele prachtige voorbeelden van liturgische muziek uit de negentiende en twintigste eeuw.
Dirigent is Henk Trommel, de cantor-organist van de Kruiskerk. Peter Ouwerkerk begeleidt op orgel en piano, Bernard Halsema neemt de hobo-partijen voor zijn rekening.

In deze vesper staat psalm 23 centraal, De Heer is mijn herder, voor veel mensen de bekendste van alle psalmen. Als muziek is gekozen voor de versie van Franz Schubert, Gott ist mein Hirt en twee Engelstalige, van John Rutter en van Howard Goodall.
Liturg en neerlandica dr. Bettine Siertsema legt daar een aantal moderne Nederlandse gedichten naast.

Vanaf 16.30 uur is iedereen welkom, koffie en thee staan klaar. Voor wie daarin geïnteresseerd is, wordt om 16.40 uur kort iets verteld over de muziek.
De  toegang is vrij, na afloop is er een collecte bij de deur.


Jezus zegt: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Mt 5:44-48

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >