Het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart wordt op zaterdagmiddag 29 september uitgevoerd in een versie voor koor, solisten en orgel in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a. De koorpartijen worden gezongen door vocaal ensemble Voci Vivaci. Dirigent is Peter Ouwerkerk.

Aanvang 16.00 uur, kerk open vanaf 15.15 uur.

De entreeprijs bedraagt € 15,-. Jongeren tot 25 jaar betalen € 10,-.

Kaarten kunnen via de website van de kerk gekocht worden of ’s middags vanaf 15.15 uur bij de kerk.

Op 5 december 1791 stierf Mozart, 35 jaar oud. Zijn zwanenzang was een Requiemmis, die bij zijn overlijden nog lang niet voltooid was. Op verzoek van zijn vrouw Constanze maakten enkele leerlingen het af, het leeuwendeel is gebeurd door Franz Süsmayr. Van meet af aan was Mozarts Requiem geliefd bij het publiek. In onze tijd is de populariteit nog onverminderd groot, velen worden er telkens weer door ontroerd.

In de Kruiskerk wordt een versie uitgevoerd waarbij de orkestpartij op het orgel gespeeld wordt. Maarten Havinga bespeelt het Flentrop-orgel van de kerk. Vocale solisten zijn de sopraan Sonja Gruys, de alt Marianne Koopman, de tenor Milan Faas en de bas Peter van der Velde. De koorpartijen worden gezongen door vocaal ensemble Voci Vivaci. Dirigent is Peter Ouwerkerk.

Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven om velen te redden.

Mc 10:35-45

Wilt u met ons kennismaken?
U bent van harte welkom.