Op zondag 10 maart vieren we onze zesde Manteldienst. Dit is nadrukkelijk een viering van en voor de hele gemeente – waarom zou u wegblijven? -, maar in accenten afgestemd op zieken, mantelzorgers en mensen die een moeilijke periode doormaken. De term ‘manteldienst’ drukt uit dat we voor elkaar als een mantel willen zijn en is ontleend aan een kerklied. Er is gelegenheid om tijdens de viering een persoonlijke zegen te ontvangen.

De (verkorte) dienst begint om 11.00 uur. Na afloop is er koffie en ook een lunch voor de hele gemeente.

Ook als u niet per brief persoonlijk bent uitgenodigd, bent u van harte welkom bij de lunch, maar wilt u zich wel  opgeven, voor 6 maart, bij Belia de Geus (tel. 889 40 97, bjdgeus@casema.nl) of bij Sieb Lanser (tel. 453 45 40, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl).

Wilt u elkaar attenderen op deze zondag? Mocht u iemand weten voor wie een persoonlijke uitnodiging goed zou zijn, geef de naam door aan één van ons.

Belia de Geus, Marleen Jongeneel, Marijke van der Meulen, Anita Winter en Sieb Lanser


Paulus zei: Ik maak mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekend, namelijk dat Christus zou lijden en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan alle volken het licht te verkondigen.

Hnd 26:1-23

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >