Kerkdiensten op Oudjaarsdag

1e collecte diaconie: Stichting Derde Wereldhulp
2e collecte kerk: Kerkenwerk TOTAAL in onze gemeente


Paaskerk
19.30 uur: ds. G.J. de Bruin  > orde van dienst


Pauluskerk
19.00 uur: ds. A. Baas


Toelichting 1e collecte: Op deze laatste dag van het jaar is de collecte voor Stichting de Derde Wereld hulp. Deze stichting, die inmiddels bekend is in de gemeente, zet zich in voor straat- en weeskinderen in India. De stichting zorgt ervoor dat de kinderen naar school gaan en een opleiding volgen waarmee ze straks kans hebben op een goede baan in India. Goed onderwijs is het belangrijkste speerpunt van de stichting. Ook in 2019 wordt hier weer veel aandacht besteed. Uw steun hebben we daarbij hard nodig. Helpt u weer mee?

Toelichting 2e collecte: Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, waarin we opnieuw samen met u mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Om al die activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit jaar een extra gift zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten!


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


De Buitenhof
10.30 uur: drs. R.J. Prent


dinsdag 1 januari – Nieuwjaarsdag


Pauluskerk
10.30 uur: ds. A. Baas


Paulus zei: Ik maak mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekend, namelijk dat Christus zou lijden en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan alle volken het licht te verkondigen.

Hnd 26:1-23

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >