Op Valentijnsdag wordt de liefde gevierd. Veel mensen verrassen een geliefde die dag met een kaartje, een cadeautje of een bos bloemen. Maar hopelijk duurt de liefde langer dan één dag.

Het allerbelangrijkste
Niet voor niets speelt liefde in veel boeken en films een grote rol: het is een van de sterkste emoties die we kennen.
Ook in de Bijbel wordt veel over liefde gesproken. In 1 Korintiërs 13:13 schrijft Paulus zelfs dat de liefde het allerbelangrijkste in ons leven is. En in 1 Johannes 4:8 staat: God ís liefde.
Maar wat wordt er in de Bijbel bedoeld met liefde?

Romantiek en seksualiteit
Er staan mooie liefdesverhalen in de Bijbel. We lezen over romantische liefde tussen twee mensen, bijvoorbeeld tussen Isaak en Rebekka, en Jakob en Rachel. ‘Jakob werkte dus zeven jaar om Rachel te krijgen. Maar het leek wel of het maar een paar dagen waren. Zo veel hield hij van Rachel’ (Genesis 29:20).
Maar ook seksuele liefde speelt een rol. In Genesis 1:27 lees je dat de mensen zijn geschapen als man en vrouw, en dat ze helemaal bij elkaar horen (Genesis 2:24).
Seksualiteit is dus vanaf het begin deel van het mens zijn. In het bijbelboek Hooglied wordt de liefde uitgebreid bezongen, met een sterk erotische lading.

Liefde voor de ander
Maar liefde is meer dan alleen romantiek. Veel vaker dan over romantische liefde gaat het in de Bijbel over liefde voor de mensen om je heen. In het Nieuwe Testament is het belangrijkste woord voor liefde: agapè. Een term voor onbaatzuchtige liefde, waarin het passionele, seksuele aspect ontbreekt.
Liefde is: net zoveel van de ander houden als van jezelf (Leviticus 19:18), vreemdelingen liefhebben (Deuteronomium 10:19) en de ander met respect behandelen:
Jullie liefde voor elkaar moet echt zijn. Blijf ver weg van alles wat slecht is, en houd vast aan alles wat goed is. Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander. (Romeinen 12:9-10)
Jezus spreekt veel over deze liefde. Hij noemt als de twee belangrijkste regels: God liefhebben en de ander als jezelf.
Jezus antwoordde: ‘De eerste en belangrijkste regel is deze: «De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.»
Maar de tweede regel is net zo belangrijk: «Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf»’ (Matteüs 22:37-39).
De tweede regel betekent voor Jezus dat je zelfs je vijanden moet liefhebben (Matteüs 5:43-47).

Onze liefde voor God
In het Oude Testament staat ook al dat wij God moeten liefhebben: ‘Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God! Houd van hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je kracht’ (Deuteronomium 6:4-5). We kunnen laten zien dat we van God houden door ons aan zijn wetten en regels te houden (Deuteronomium 11:1).

Gods liefde voor ons
Maar de grootste liefde in de Bijbel vinden we bij God zelf. God houdt van ons, en in die liefde is hij trouw. In het Oude Testament wordt God soms voorgesteld als bruidegom en het volk Israël als zijn bruid (Jesaja 62:4-5). In het Nieuwe Testament
lees je dat Christus de bruidegom is en de gemeente zijn bruid (1 Korintiërs 11:2).
God wordt ook vergeleken met een moeder die voor haar kinderen zorgt (Jesaja 66:11-13). En God ís liefde, staat in 1 Johannes 4:8: ‘Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.’ Gods liefde is zonder einde, altijd mogen wij weer bij hem terugkomen, want ‘hij is goed, en vol liefde’ (2 Kronieken 30:9).
Het ultieme teken van Gods liefde voor ons is de komst van Jezus. In Johannes 3:16 staat:
Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

Liefde is: …
Maar wat ís liefde dan precies? Paulus schrijft niet alleen dat liefde het belangrijkste in ons leven is, maar hij beschrijft ook wat liefde is, in 1 Korintiërs 13:4-7: Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.
Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.
Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.

Deze liefde is gericht op de ander. Deze liefde is spannend: soms moet je vertrouwde patronen loslaten en buiten je eigen comfortzone stappen. Maar met deze liefde kom je wel het verst. En deze liefde kun je blijven vieren: vandaag, morgen en altijd!

Maaike van der Weij
Medewerker bij de afdeling Bijbelgebruik. Ze is onder andere betrokken bij Bijbel Basics en debijbel.nl.

bron: de bijbel.nl

Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.

Ps 68:1-20

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >